Technische Daten – Betonrinnen

BGU-Z Fassadenrinne

NW 100 PDF DWG
GIRO NW100 V Kl.C 1m PDF DWG
GIRO NW100 V Kl.C 0,5m PDF DWG


BG Standardrinne

NW 100 PDF DWG
GIRO NW100 V Kl.C 1m PDF DWG
GIRO NW100 V Kl.C 0,5m PDF DWG
GURO NW100 Kl.D PDF DWG

NW 150 PDF DWG
GIRO NW150 V Kl.C 1m PDF DWG
GIRO NW150 V Kl.C 0,5m PDF DWG
GURO NW150 Kl.D PDF DWG

NW 200 PDF DWG
GIRO NW200 V Kl.C 1m PDF DWG
GURO NW200 Kl.D PDF DWG
GESIRO NW200 PDF DWG


BGZ-S Schwerlastrinne

NW 100 PDF DWG
NW 150 PDF DWG
NW 200 PDF DWG
NW 300 PDF DWG
NW 400 PDF DWG
NW 500 PDF DWG


BG-SI Sicherheitsrinne

NW 200 PDF DWG


BG-SL Schlitzrinne

Profil I-1 PDF DWG
Profil I-3 PDF DWG
Profil I-5 PDF DWG
Profil II-1 PDF DWG
Profil III-1 PDF DWG
Profil T-1 PDF DWG
Profil U PDF DWG
-